Former Senator Dodd, Senator Akaka and Torii At The White House

BackNext